تلاش عزت‌اللهی برای تداوم بازی در روستوف

تلاش عزت‌اللهی برای تداوم بازی در روستوف
هافبک ملی پوش ایرانیِ روستوف تلاش می‌کند برای دومین هفته متوالی در ترکیب اصلی روستوف قرار گیرد.

تلاش عزت‌اللهی برای تداوم بازی در روستوف

هافبک ملی پوش ایرانیِ روستوف تلاش می‌کند برای دومین هفته متوالی در ترکیب اصلی روستوف قرار گیرد.
تلاش عزت‌اللهی برای تداوم بازی در روستوف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author