تلاش رئال مادرید برای به خرید ستاره دورتموند

تلاش رئال مادرید برای به خرید ستاره دورتموند
ای اس پی ان ادعا کرد که باشگاه رئال مادرید به دنبال به خدمت گرفتن عثمان دمبله، ستاره جوان بروسیا دورتموند است.

تلاش رئال مادرید برای به خرید ستاره دورتموند

ای اس پی ان ادعا کرد که باشگاه رئال مادرید به دنبال به خدمت گرفتن عثمان دمبله، ستاره جوان بروسیا دورتموند است.
تلاش رئال مادرید برای به خرید ستاره دورتموند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author