تلاش دوساله دولت برای رفاه حال مردم/ بارقه برجام به البرز هم رسید

تلاش دوساله دولت برای رفاه حال مردم/ بارقه برجام به البرز هم رسید
استاندار البرز دستاوردها و خدمات دولت یازدهم را طی دو سال اخیر در جهت رفاه حال مردم، گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی و رونق تولید و سرمایه اعلام کرد.

تلاش دوساله دولت برای رفاه حال مردم/ بارقه برجام به البرز هم رسید

استاندار البرز دستاوردها و خدمات دولت یازدهم را طی دو سال اخیر در جهت رفاه حال مردم، گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی و رونق تولید و سرمایه اعلام کرد.
تلاش دوساله دولت برای رفاه حال مردم/ بارقه برجام به البرز هم رسید

خرید بک لینک رنک 1

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author