تلاش دایی برای غره نشدن شاگردانش

تلاش دایی برای غره نشدن شاگردانش
شاگردان علی دایی خود را مهیای دیدار مرحله یک هشتم نهایی برابر شهرداری فومن می کنند و سرمربی این تیم در تلاش است تا شاگردانش را از غرور دور کند.

تلاش دایی برای غره نشدن شاگردانش

شاگردان علی دایی خود را مهیای دیدار مرحله یک هشتم نهایی برابر شهرداری فومن می کنند و سرمربی این تیم در تلاش است تا شاگردانش را از غرور دور کند.
تلاش دایی برای غره نشدن شاگردانش

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author