تقدیر رئال مادرید از 10 سال حضور مارسلو (عکس)

تقدیر رئال مادرید از 10 سال حضور مارسلو (عکس)
امروز و طی مراسمی در دفتر باشگاه رئال مادرید ، از 10 سال حضور مارسلو در این باشگاه تقدیر شد.​​​​​​​

تقدیر رئال مادرید از 10 سال حضور مارسلو (عکس)

امروز و طی مراسمی در دفتر باشگاه رئال مادرید ، از 10 سال حضور مارسلو در این باشگاه تقدیر شد.​​​​​​​
تقدیر رئال مادرید از 10 سال حضور مارسلو (عکس)

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author