تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو

تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو
چند روز پیش رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از جدایی قریب الوقوع ماسکرانو از بارسلونا و پیوستنش به یوونتوس خبر دادند.

تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو

چند روز پیش رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از جدایی قریب الوقوع ماسکرانو از بارسلونا و پیوستنش به یوونتوس خبر دادند.
تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author