تفاوت 10 میلیارد تومانی در بودجه استقلال خوزستان و استقلال تهران

تفاوت 10 میلیارد تومانی در بودجه استقلال خوزستان و استقلال تهران
استقلال خوزستان که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شد، امسال کمتر از 10 میلیارد تومان هزینه می کند.

تفاوت 10 میلیارد تومانی در بودجه استقلال خوزستان و استقلال تهران

استقلال خوزستان که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شد، امسال کمتر از 10 میلیارد تومان هزینه می کند.
تفاوت 10 میلیارد تومانی در بودجه استقلال خوزستان و استقلال تهران

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author