تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره رامین رضاییان/ برانکو: باشگاه باید تصمیم بگیرد که او برگردد یا نه

تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره رامین رضاییان/ برانکو: باشگاه باید تصمیم بگیرد که او برگردد یا نه
برانکو درباره رامین رضاییان تغییر موضع داد و حالا می‌گوید باشگاه باید درباره بازگشت این بازیکن تصمیم بگیرد.

تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره رامین رضاییان/ برانکو: باشگاه باید تصمیم بگیرد که او برگردد یا نه

برانکو درباره رامین رضاییان تغییر موضع داد و حالا می‌گوید باشگاه باید درباره بازگشت این بازیکن تصمیم بگیرد.
تغییر موضع سرمربی پرسپولیس درباره رامین رضاییان/ برانکو: باشگاه باید تصمیم بگیرد که او برگردد یا نه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author