تغییرات گسترده قطبی در تیم بوریرام تایلند

تغییرات گسترده قطبی در تیم بوریرام تایلند
تسنیم نوشت: افشین قطبی، سرمربی جدید تیم بوریرام تایلند در نیم‌فصل دوم لیگ برتر این کشور تغییرات گسترده‌ای در تیمش ایجاد خواهد کرد.

تغییرات گسترده قطبی در تیم بوریرام تایلند

تسنیم نوشت: افشین قطبی، سرمربی جدید تیم بوریرام تایلند در نیم‌فصل دوم لیگ برتر این کشور تغییرات گسترده‌ای در تیمش ایجاد خواهد کرد.
تغییرات گسترده قطبی در تیم بوریرام تایلند

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author