تعویق دادگاه شیخ عیسی قاسم برای دومین‌بار

تعویق دادگاه شیخ عیسی قاسم برای دومین‌بار
رژیم آل خلیفه محاکمه “آیت الله شیخ عیسی قاسم” را تا ۲۶ سپتامبر (پنجم مهر) به تعویق انداخت.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


تعویق دادگاه شیخ عیسی قاسم برای دومین‌بار

رژیم آل خلیفه محاکمه “آیت الله شیخ عیسی قاسم” را تا ۲۶ سپتامبر (پنجم مهر) به تعویق انداخت.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


تعویق دادگاه شیخ عیسی قاسم برای دومین‌بار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author