تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)

تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)
سخنگوی شورای صفنی نمایش گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) روز شنبه ۹ مردادماه تمام سینماهای کشور تعطیل است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)

سخنگوی شورای صفنی نمایش گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) روز شنبه ۹ مردادماه تمام سینماهای کشور تعطیل است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author