تعریف توخل از خرید جدید دورتموند

تعریف توخل از خرید جدید دورتموند
توماس توخل، سرمربی آلمانی دورتموند به تمجید از عثمان دمبله، خرید جدید و فرانسوی تیمش پرداخت و اعتراف کرد که انجام هرکاری در زمین فوتبال از او بر می‌آید.

تعریف توخل از خرید جدید دورتموند

توماس توخل، سرمربی آلمانی دورتموند به تمجید از عثمان دمبله، خرید جدید و فرانسوی تیمش پرداخت و اعتراف کرد که انجام هرکاری در زمین فوتبال از او بر می‌آید.
تعریف توخل از خرید جدید دورتموند

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author