تعداد حذف شدگان یارانه در سال ۹۴ اعلام شد

تعداد حذف شدگان یارانه در سال ۹۴ اعلام شد
وزیرتعاون گفت: حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شدند.
۱۸:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تعداد حذف شدگان یارانه در سال ۹۴ اعلام شد

وزیرتعاون گفت: حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شدند.
۱۸:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تعداد حذف شدگان یارانه در سال ۹۴ اعلام شد

استخدام

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author