تعامل خوب مجلس و دولت

تعامل خوب مجلس و دولت
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت بسیار خوب است.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


تعامل خوب مجلس و دولت

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت بسیار خوب است.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


تعامل خوب مجلس و دولت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author