تظاهرات کشاورزان آرژانتینی

تظاهرات کشاورزان آرژانتینی
کشاورزان آرژانتینی در اعتراض به وضعیت اقتصادی، محصولات کشاورزی خود را در بوئنوس آیرس به رایگان عرضه کردند.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


تظاهرات کشاورزان آرژانتینی

کشاورزان آرژانتینی در اعتراض به وضعیت اقتصادی، محصولات کشاورزی خود را در بوئنوس آیرس به رایگان عرضه کردند.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


تظاهرات کشاورزان آرژانتینی

label, , , , , , , , , ,

About the author