تصویر خوش‌تیپ‌ترین مربی فقید دنیا که پرسپولیس برای موهایش نتوانست جذبش کند

تصویر خوش‌تیپ‌ترین مربی فقید دنیا که پرسپولیس برای موهایش نتوانست جذبش کند
امروز سالگرد درگذشت برونو متسو مربی فرانسوی فوتبال دنیا است.

تصویر خوش‌تیپ‌ترین مربی فقید دنیا که پرسپولیس برای موهایش نتوانست جذبش کند

امروز سالگرد درگذشت برونو متسو مربی فرانسوی فوتبال دنیا است.
تصویر خوش‌تیپ‌ترین مربی فقید دنیا که پرسپولیس برای موهایش نتوانست جذبش کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author