تصویری که نشان می‌دهد احسان حدادی تبعید نشده‌است

تصویری که نشان می‌دهد احسان حدادی تبعید نشده‌است
احسان حدادی، بهداد سلیمی و کمیل قاسمی به کیش سفر کردند.

تصویری که نشان می‌دهد احسان حدادی تبعید نشده‌است

احسان حدادی، بهداد سلیمی و کمیل قاسمی به کیش سفر کردند.
تصویری که نشان می‌دهد احسان حدادی تبعید نشده‌است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author