تصویری از کلاس درس برانکو برای دربی

تصویری از کلاس درس برانکو برای دربی
برانکو تاکتیک های ویژه ای برای بازی روز جمعه دارد و آنها را در جلسات مختلف با بازیکنانش مرور می کند.

تصویری از کلاس درس برانکو برای دربی

برانکو تاکتیک های ویژه ای برای بازی روز جمعه دارد و آنها را در جلسات مختلف با بازیکنانش مرور می کند.
تصویری از کلاس درس برانکو برای دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author