تصویری از پلی استیشن بازی کردن استقلالی ها در اردوی سوئد

پیش از آغاز تمرین امروز استقلالی ها پلی استیشن بازی کردند.

سایت خبری زندگی

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author