تصویری از مردی که زندگی‌اش را برای استقلال گذاشت

تصویری از مردی که زندگی‌اش را برای استقلال گذاشت
پورحیدری به خاطر شرایط بحرانی استقلال حتی از تیم ملی جدا شد و قبل از جام ملت‌های لبنان (2000) به این باشگاه بازگشت.

تصویری از مردی که زندگی‌اش را برای استقلال گذاشت

پورحیدری به خاطر شرایط بحرانی استقلال حتی از تیم ملی جدا شد و قبل از جام ملت‌های لبنان (2000) به این باشگاه بازگشت.
تصویری از مردی که زندگی‌اش را برای استقلال گذاشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author