تصویری از رفتار حرفه‌ای نیمکت‌نشین پرسپولیس

تصویری از رفتار حرفه‌ای نیمکت‌نشین پرسپولیس
رامین رضاییان هنوز فرصت بازی کردن در لیگ شانزدهم به او نرسیده ولی در مصاحبه ای گفته بود نیمکت نشینی در پرسپولیس هم برای او افتخار است.

تصویری از رفتار حرفه‌ای نیمکت‌نشین پرسپولیس

رامین رضاییان هنوز فرصت بازی کردن در لیگ شانزدهم به او نرسیده ولی در مصاحبه ای گفته بود نیمکت نشینی در پرسپولیس هم برای او افتخار است.
تصویری از رفتار حرفه‌ای نیمکت‌نشین پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author