تصویری از رختکن تیم‌های میلان و اینتر در آستانه دربی

تصویری از رختکن تیم‌های میلان و اینتر در آستانه دربی
تیم‌های میلان و اینتر دوباره به هم رسیده‌اند.

تصویری از رختکن تیم‌های میلان و اینتر در آستانه دربی

تیم‌های میلان و اینتر دوباره به هم رسیده‌اند.
تصویری از رختکن تیم‌های میلان و اینتر در آستانه دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author