تصویری از دو ستاره همه ادوار استقلال

تصویری از دو ستاره همه ادوار استقلال
منصور پورحیدری و ناصر حجازی دو اسطوره باشگاه استقلال هستند.

تصویری از دو ستاره همه ادوار استقلال

منصور پورحیدری و ناصر حجازی دو اسطوره باشگاه استقلال هستند.
تصویری از دو ستاره همه ادوار استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author