تصویری از درگیری در بازی ایران و قطر

تصویری از درگیری در بازی ایران و قطر
اواخر بازی ایران و قطر، بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند.

تصویری از درگیری در بازی ایران و قطر

اواخر بازی ایران و قطر، بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند.
تصویری از درگیری در بازی ایران و قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author