تصویری از حرکت روحیه بخش کاپیتان استقلال برای ستاره جوان تیمش که با موفقیت عمل شد

تصویری از حرکت روحیه بخش کاپیتان استقلال برای ستاره جوان تیمش که با موفقیت عمل شد
مهدی رحمتی به عیادت روزبه چشمی رفت.

تصویری از حرکت روحیه بخش کاپیتان استقلال برای ستاره جوان تیمش که با موفقیت عمل شد

مهدی رحمتی به عیادت روزبه چشمی رفت.
تصویری از حرکت روحیه بخش کاپیتان استقلال برای ستاره جوان تیمش که با موفقیت عمل شد

اتوبیوگرافی

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author