تصویری از حرف‌های درگوشی کی‌روش با دیلماجش!

تصویری از حرف‌های درگوشی کی‌روش با دیلماجش!
کارلوس کی‌روش در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با سوریه با حرف‌های درگوشی‌اش خبرساز شد!

تصویری از حرف‌های درگوشی کی‌روش با دیلماجش!

کارلوس کی‌روش در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با سوریه با حرف‌های درگوشی‌اش خبرساز شد!
تصویری از حرف‌های درگوشی کی‌روش با دیلماجش!

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author