تصویری از استقبال سرمربی السد از مرتضی پورعلی‌گنجی

تصویری از استقبال سرمربی السد از مرتضی پورعلی‌گنجی
مرتضی پورعلی‌گنجی به همراه بقیه لژیونرهای تیم السد در تمرینات این تیم حاضر شد.

تصویری از استقبال سرمربی السد از مرتضی پورعلی‌گنجی

مرتضی پورعلی‌گنجی به همراه بقیه لژیونرهای تیم السد در تمرینات این تیم حاضر شد.
تصویری از استقبال سرمربی السد از مرتضی پورعلی‌گنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author