تصویری از آخرین تیم‌ملی جوانان که راهی جام‌جهانی شده بود

تصویری از آخرین تیم‌ملی جوانان که راهی جام‌جهانی شده بود
فوتبال ایران در رده جوانان دو بار تجربه حضور در جام جهانی را دارد: 1977 تونس و 2001 آرژانتین.

تصویری از آخرین تیم‌ملی جوانان که راهی جام‌جهانی شده بود

فوتبال ایران در رده جوانان دو بار تجربه حضور در جام جهانی را دارد: 1977 تونس و 2001 آرژانتین.
تصویری از آخرین تیم‌ملی جوانان که راهی جام‌جهانی شده بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author