تصویب اعتبار برای پوشش داروهای ام اس

تصویب اعتبار برای پوشش داروهای ام اس
بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش داروهای ام اس در شورای عالی بیمه تصویب شد.
۰۹:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


تصویب اعتبار برای پوشش داروهای ام اس

بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش داروهای ام اس در شورای عالی بیمه تصویب شد.
۰۹:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


تصویب اعتبار برای پوشش داروهای ام اس

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author