تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد

تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف کارت سوخت بنزین را با توجه به هزینه ١٢٠ میلیارد تومانی ارتقای سامانه هوشمند سوخت، منطقی دانست.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف کارت سوخت بنزین را با توجه به هزینه ١٢٠ میلیارد تومانی ارتقای سامانه هوشمند سوخت، منطقی دانست.
۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author