تصمیمات دولت درباره مناطق آزاد و حقوق مدیران بیمه

تصمیمات دولت درباره مناطق آزاد و حقوق مدیران بیمه
هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست آقای روحانی، رئیس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تصمیمات دولت درباره مناطق آزاد و حقوق مدیران بیمه

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست آقای روحانی، رئیس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تصمیمات دولت درباره مناطق آزاد و حقوق مدیران بیمه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author