تصاویر | جشنواره آئین سنتی قالی بُران

تصاویر | جشنواره آئین سنتی قالی بُران
جشنواره آئین سنتی قالی بُران برای نخستین بار در استان مرکزی با حضور جمعی از هنرمندان قالی باف و مسئولان استان و شهرستان خمین در این شهر برگزار شد.

تصاویر | جشنواره آئین سنتی قالی بُران

جشنواره آئین سنتی قالی بُران برای نخستین بار در استان مرکزی با حضور جمعی از هنرمندان قالی باف و مسئولان استان و شهرستان خمین در این شهر برگزار شد.
تصاویر | جشنواره آئین سنتی قالی بُران

خرید بک لینک رنک 1

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author