تصاویری از شیرجه‌های جدید بیرانوند با دست گچ گرفته

تصاویری از شیرجه‌های جدید بیرانوند با دست گچ گرفته
در این تصاویر می‌توانیم به زیبایی رفلکس گلر پرسپولیس که فعلا فقط با یک دستش می‌تواند کار کند توجه کنیم اما مهمتر از رفلکس بیرانوند، اراده و میل این دروازه بان به بازگشت به میدان است.

تصاویری از شیرجه‌های جدید بیرانوند با دست گچ گرفته

در این تصاویر می‌توانیم به زیبایی رفلکس گلر پرسپولیس که فعلا فقط با یک دستش می‌تواند کار کند توجه کنیم اما مهمتر از رفلکس بیرانوند، اراده و میل این دروازه بان به بازگشت به میدان است.
تصاویری از شیرجه‌های جدید بیرانوند با دست گچ گرفته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author