تصاویری از تماشاگران ایران در مالزی

تصاویری از تماشاگران ایران در مالزی
در آستانه بازی با سوریه ایرانی‌ها برای حمایت از تیم‌ملی راهی ورزشگاه شده‌اند.

تصاویری از تماشاگران ایران در مالزی

در آستانه بازی با سوریه ایرانی‌ها برای حمایت از تیم‌ملی راهی ورزشگاه شده‌اند.
تصاویری از تماشاگران ایران در مالزی

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author