تصاویری از بازی دوستانه و یک روز شاد پرسپولیسی‌ها

تصاویری از بازی دوستانه و یک روز شاد پرسپولیسی‌ها
قرمزها فردا به اردوی خود در امارات پایان می دهند.

تصاویری از بازی دوستانه و یک روز شاد پرسپولیسی‌ها

قرمزها فردا به اردوی خود در امارات پایان می دهند.
تصاویری از بازی دوستانه و یک روز شاد پرسپولیسی‌ها

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author