تصاویری از بازیکنی که دوباره شایعه شده به ایران برمی‌گردد

تصاویری از بازیکنی که دوباره شایعه شده به ایران برمی‌گردد
مهرداد پولادی شاید دوباره به لیگ ایران برگردد و در یکی از تیم‌ها بازی کند.

تصاویری از بازیکنی که دوباره شایعه شده به ایران برمی‌گردد

مهرداد پولادی شاید دوباره به لیگ ایران برگردد و در یکی از تیم‌ها بازی کند.
تصاویری از بازیکنی که دوباره شایعه شده به ایران برمی‌گردد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author