تصاویری از اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه

تصاویری از اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: نخستین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مقدونیه برگزار شد.

تصاویری از اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: نخستین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مقدونیه برگزار شد.
تصاویری از اولین تمرین تیم ملی در مقدونیه

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author