تشکیل شورای عالی سیاسی برای اداره یمن

تشکیل شورای عالی سیاسی برای اداره یمن
جنبش انصارالله یمن و حزب کنگره مردمی توافقنامه تشکیل شورای عالی سیاسی را امضاء کردند.
۰۹:۰۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تشکیل شورای عالی سیاسی برای اداره یمن

جنبش انصارالله یمن و حزب کنگره مردمی توافقنامه تشکیل شورای عالی سیاسی را امضاء کردند.
۰۹:۰۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تشکیل شورای عالی سیاسی برای اداره یمن

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author