تشکر مشترک سرمربی تیم ملی از مایلی کهن و کی روش / پیروانی: کمترین نقش را در صعود داشتم! 

تشکر مشترک سرمربی تیم ملی از مایلی کهن و کی روش / پیروانی: کمترین نقش را در صعود داشتم! 
تیم ملی جوانان دست به کار بزرگی زد. نه فقط به خاطر صعود به جام جهانی. در گروهی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد که تیم های قطر قهرمان دوره قبل و هم چنین ژاپن حضور داشتند. 

تشکر مشترک سرمربی تیم ملی از مایلی کهن و کی روش / پیروانی: کمترین نقش را در صعود داشتم! 

تیم ملی جوانان دست به کار بزرگی زد. نه فقط به خاطر صعود به جام جهانی. در گروهی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد که تیم های قطر قهرمان دوره قبل و هم چنین ژاپن حضور داشتند. 
تشکر مشترک سرمربی تیم ملی از مایلی کهن و کی روش / پیروانی: کمترین نقش را در صعود داشتم! 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author