تشکر ستاره فوتبال آلمان از علی کریمی

تشکر ستاره فوتبال آلمان از علی کریمی
علی کریمی از هوادارانش خواسته بود تا میشاییل بالاک را در اینستاگرام فالوو کنند.

تشکر ستاره فوتبال آلمان از علی کریمی

علی کریمی از هوادارانش خواسته بود تا میشاییل بالاک را در اینستاگرام فالوو کنند.
تشکر ستاره فوتبال آلمان از علی کریمی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author