تشکر رامین رضاییان از کسی که خود را مدیون او می‌داند

تشکر رامین رضاییان از کسی که خود را مدیون او می‌داند
دفاع راست تیم پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش از سرمربی تیم‌ملی قدردانی کرد.

تشکر رامین رضاییان از کسی که خود را مدیون او می‌داند

دفاع راست تیم پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش از سرمربی تیم‌ملی قدردانی کرد.
تشکر رامین رضاییان از کسی که خود را مدیون او می‌داند

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author