تشر منصوریان به استقلالی‌ها در رختکن اهواز

تشر منصوریان به استقلالی‌ها در رختکن اهواز
علیرضا منصوریان بعد از بازی با فولاد به بازیکنانش هشدار جدی داده‌است.

تشر منصوریان به استقلالی‌ها در رختکن اهواز

علیرضا منصوریان بعد از بازی با فولاد به بازیکنانش هشدار جدی داده‌است.
تشر منصوریان به استقلالی‌ها در رختکن اهواز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author