تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولیدجعلی

تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولیدجعلی
رئیس سازمان غذا و دارو از تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولید جعلی محصولات خوراکی در کشور خبر داد.
۱۱:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولیدجعلی

رئیس سازمان غذا و دارو از تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولید جعلی محصولات خوراکی در کشور خبر داد.
۱۱:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولیدجعلی

دانلود فیلم جدید

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author