تسلیت ستاره‌های استقلال و پرسپولیس به امید ابراهیمی

تسلیت ستاره‌های استقلال و پرسپولیس به امید ابراهیمی
امید ابراهیمی هافبک استقلال امروز پدر خود را از دست داد.

تسلیت ستاره‌های استقلال و پرسپولیس به امید ابراهیمی

امید ابراهیمی هافبک استقلال امروز پدر خود را از دست داد.
تسلیت ستاره‌های استقلال و پرسپولیس به امید ابراهیمی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author