تست دوپینگ رقیب رستمی در المپیک ریو مثبت شد

تست دوپینگ رقیب رستمی در المپیک ریو مثبت شد
ایسا نوشت: با مثبت شدن تست دوپینگ رقیب کیانوش رستمی، کمیته ملی المپیک رومانی باید 100 هزار یورو جریمه به IOC پرداخت کند.

تست دوپینگ رقیب رستمی در المپیک ریو مثبت شد

ایسا نوشت: با مثبت شدن تست دوپینگ رقیب کیانوش رستمی، کمیته ملی المپیک رومانی باید 100 هزار یورو جریمه به IOC پرداخت کند.
تست دوپینگ رقیب رستمی در المپیک ریو مثبت شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author