تساوی یاران پولادی مقابل ام صلال

تساوی یاران پولادی مقابل ام صلال
الشحانیه قطر با بهره‌مندی از مدافع ایرانی خود در دیدار خارج از خانه برابر ام صلال به تساوی 2 بر 2 رسید.

تساوی یاران پولادی مقابل ام صلال

الشحانیه قطر با بهره‌مندی از مدافع ایرانی خود در دیدار خارج از خانه برابر ام صلال به تساوی 2 بر 2 رسید.
تساوی یاران پولادی مقابل ام صلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author