تساوی لیورپول و منچستر یونایتد با چاشنی نارضایتی عادل!

تساوی لیورپول و منچستر یونایتد با چاشنی نارضایتی عادل!
لیورپول نتوانست در زمین خود از پس منچسریونایتد بر بیاید.

تساوی لیورپول و منچستر یونایتد با چاشنی نارضایتی عادل!

لیورپول نتوانست در زمین خود از پس منچسریونایتد بر بیاید.
تساوی لیورپول و منچستر یونایتد با چاشنی نارضایتی عادل!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author