تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/ باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به‌راحتی از دستش داد

تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/ باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به‌راحتی از دستش داد
دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/ باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به‌راحتی از دستش داد

دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تساوی سپاهان و فولاد در نقش جهان/ باز هم گلزنی بازیکنی که پرسپولیس به‌راحتی از دستش داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author