تساوی بی‌ثمر تیم شجاعی و انصاری‌فرد

تساوی بی‌ثمر تیم شجاعی و انصاری‌فرد
پانیونیوس در دیدار خارج از خانه مقابل آ. اک. آتن به تساوی بدون گل رسید.

تساوی بی‌ثمر تیم شجاعی و انصاری‌فرد

پانیونیوس در دیدار خارج از خانه مقابل آ. اک. آتن به تساوی بدون گل رسید.
تساوی بی‌ثمر تیم شجاعی و انصاری‌فرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author