تساوی الشحانیه با بازی 90 دقیقه‌ای پولادی

تساوی الشحانیه با بازی 90 دقیقه‌ای پولادی
تیم الشحانیه در حضور 90 دقیقه‌ای مهرداد پولادی بازی هفته سوم لیگ ستارگان قطر برابر ام صلال را با تساوی پشت سر گذاشت.

تساوی الشحانیه با بازی 90 دقیقه‌ای پولادی

تیم الشحانیه در حضور 90 دقیقه‌ای مهرداد پولادی بازی هفته سوم لیگ ستارگان قطر برابر ام صلال را با تساوی پشت سر گذاشت.
تساوی الشحانیه با بازی 90 دقیقه‌ای پولادی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author